Công tác chống dịch covid19 trên địa bàn xã

Ngày 28/05/2021 09:10:24

 Chiều ngày 27 tháng 5 năm 2021 tại điểm cầu tầng 3,  Ủy ban nhân dân huyên Triệu Sơn tổ chức họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch covi19 với các điểm cầu các xã thị trấn trên địa bàn huyện. tại điểm cầu xã Bình Sơn có Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, thành viên ban chỉ đạo phòng chống covid của xã, cán bộ, công chức, bí thư thôn trưởng các thôn.18636c80fa7a0f24566b.jpg
Hiên nay tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, hằng ngày số ca lây nhiểm không ngừng tăng nhânh, trước tình hình trên UBND huyện chỉ đạo UBND các xã thị trấn tập trung cao độ, rà soát các nơi nguy cơ lây nhiễm cao. Để giáp sát và ngăn chặn dịch UBND xã Bình Sơn đề nghị người dân thực hiện 1 số nội dung sau:
1. Hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết
2. Nếu buộc phải ra ngoài phải đeo khẩu trang
3. Không tập trung đông người, dữ khoảng cách tốt nhất là 2m
4. Thực hiện tốt khẩu hiệu 5k của bộ y tế
5. Khi các công dân đi xa trở về địa phương cần khai báo y tế và tự cách ly tại nhà
Tại khoản điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, quy định phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. ( Không đeo khẩu trang khi ra ngoài, nơi công cộng)

Công tác chống dịch covid19 trên địa bàn xã

Đăng lúc: 28/05/2021 09:10:24 (GMT+7)

 Chiều ngày 27 tháng 5 năm 2021 tại điểm cầu tầng 3,  Ủy ban nhân dân huyên Triệu Sơn tổ chức họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch covi19 với các điểm cầu các xã thị trấn trên địa bàn huyện. tại điểm cầu xã Bình Sơn có Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, thành viên ban chỉ đạo phòng chống covid của xã, cán bộ, công chức, bí thư thôn trưởng các thôn.18636c80fa7a0f24566b.jpg
Hiên nay tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, hằng ngày số ca lây nhiểm không ngừng tăng nhânh, trước tình hình trên UBND huyện chỉ đạo UBND các xã thị trấn tập trung cao độ, rà soát các nơi nguy cơ lây nhiễm cao. Để giáp sát và ngăn chặn dịch UBND xã Bình Sơn đề nghị người dân thực hiện 1 số nội dung sau:
1. Hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết
2. Nếu buộc phải ra ngoài phải đeo khẩu trang
3. Không tập trung đông người, dữ khoảng cách tốt nhất là 2m
4. Thực hiện tốt khẩu hiệu 5k của bộ y tế
5. Khi các công dân đi xa trở về địa phương cần khai báo y tế và tự cách ly tại nhà
Tại khoản điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, quy định phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. ( Không đeo khẩu trang khi ra ngoài, nơi công cộng)