Công bố Quyết định về công tác cán bộ tại xã Bình Sơn

Ngày 09/11/2020 00:00:00

Sáng ngày 10/9/2020, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ tại xã, Bình Sơn. Dự lễ công bố tại các địa phương có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hà Hữu Khang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể cấp huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, thôn trưởng các xã Bình Sơn

Ngày 10/9/2020,  đại diện ban tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của ban Thường vụ Huyện ủy về công tác điều động đồng chí Hoàng Đình Giáp, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thọ Bình, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thọ Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Bình Sơn Nhiệm kỳ 2010 - 2025, kể từ ngày 10/9/2020; giới thiệu để Hội đồng nhân dân xã bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Công bố Quyết định về công tác cán bộ tại xã Bình Sơn

Đăng lúc: 09/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 10/9/2020, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ tại xã, Bình Sơn. Dự lễ công bố tại các địa phương có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hà Hữu Khang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể cấp huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, thôn trưởng các xã Bình Sơn

Ngày 10/9/2020,  đại diện ban tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của ban Thường vụ Huyện ủy về công tác điều động đồng chí Hoàng Đình Giáp, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thọ Bình, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thọ Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Bình Sơn Nhiệm kỳ 2010 - 2025, kể từ ngày 10/9/2020; giới thiệu để Hội đồng nhân dân xã bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021.