Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Bình Sơn , nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 10/03/2023 09:51:02

Trong 2 ngày 6 và 7/3/2023, Hội Nông dân xã Bình Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Về dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Ngân hàng chính sách xã hội huyện; đại diện các ban, ngành của huyện

Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể địa phương và 82 đại biểu nông dân tiêu biểu đại diện cho gần 1.000 hội viên nông dân trong toàn xã.
Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy xã, Hội Nông dân xã Trung Thành đã đổi mới phương thức hoạt động; triển khai đồng bộ, có hiệu quả chương trình công tác hội, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ đó, công tác Hội và phong trào nông dân của xã được nâng lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

z4170323608831_fa69aa5354790bfcc96f11cf17f0879f.jpg
z4170323611912_b3f074b4a50a71529a6342e41d80911b.jpg
z4170323616241_50637ff0c145a76b6bfedd29fcd1e43a.jpg

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Bình Sơn  đã vận động hội viên tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công vào các công trình xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn. Đến nay 80% các tuyến đường trong khu dân cư đã được bê tông hóa. 5/5 chi hội có mô hình tổ tự quản vệ sinh môi trường.  Hội viên nông dân và Nhân dân trong xã nhiệt tình tham gia thực hiện tô hình "Phân loại và xử lý rác tại nguồn", tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, các qui định của địa phương, góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Năm 2022, Hội nông dân xã có 80% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá. 

 

 Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế. Từ đó, Đại hội đã thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 z4170323629049_9e381fb2e684f3a2d9ad849f2b8214b0.jpg

 

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Hội nông dân xã, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Bình Sơn  đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Bình Sơn , nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đăng lúc: 10/03/2023 09:51:02 (GMT+7)

Trong 2 ngày 6 và 7/3/2023, Hội Nông dân xã Bình Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Về dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Ngân hàng chính sách xã hội huyện; đại diện các ban, ngành của huyện

Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể địa phương và 82 đại biểu nông dân tiêu biểu đại diện cho gần 1.000 hội viên nông dân trong toàn xã.
Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy xã, Hội Nông dân xã Trung Thành đã đổi mới phương thức hoạt động; triển khai đồng bộ, có hiệu quả chương trình công tác hội, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ đó, công tác Hội và phong trào nông dân của xã được nâng lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

z4170323608831_fa69aa5354790bfcc96f11cf17f0879f.jpg
z4170323611912_b3f074b4a50a71529a6342e41d80911b.jpg
z4170323616241_50637ff0c145a76b6bfedd29fcd1e43a.jpg

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Bình Sơn  đã vận động hội viên tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công vào các công trình xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn. Đến nay 80% các tuyến đường trong khu dân cư đã được bê tông hóa. 5/5 chi hội có mô hình tổ tự quản vệ sinh môi trường.  Hội viên nông dân và Nhân dân trong xã nhiệt tình tham gia thực hiện tô hình "Phân loại và xử lý rác tại nguồn", tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, các qui định của địa phương, góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Năm 2022, Hội nông dân xã có 80% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá. 

 

 Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế. Từ đó, Đại hội đã thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 z4170323629049_9e381fb2e684f3a2d9ad849f2b8214b0.jpg

 

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Hội nông dân xã, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Bình Sơn  đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028.