Sáng ngày 15/6/2022, UB MTTQ xã tại Trung tâm hội nghị xã đã long trọng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của HĐND huyện trước kỳ họp thứ 6; HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2022.

Ngày 15/06/2022 00:00:00

 

Về dự hội nghị, về phía huyện có Tổ đại biểu số 11 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông, bà; ông Vũ Văn Ba Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, bà Bùi Thị Thi, Phó bí thư Đảng bộ xã Bình Sơn, ông Phạm Minh Tuấn, Phó GĐ bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn,  Về phía xã có các đồng chí trong TVĐU- TTHĐND- UBND-UBMTQ xã, trưởng các ngành, đoàn thể, các đại biểu HĐND xã khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2022, các đồng chí cán bộ công chức liên quan, các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng thôn cùng đông đủ cử tri đại diện cho 05 thôn trong toàn xã.z3493145747062_beb7a7cb8e62735c2a4f7836379bdaa5.jpg


z3493400347316_e94531e005f58986351b87b60df2844d.jpgz3493400347316_e94531e005f58986351b87b60df2844d.jpg
Tại hội nghị cử tri về dự hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện 5 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022; dự kiến chương trình, nội dung của kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Qua nghe các nội dung báo cáo, trên tinh thần cởi mở, dân chủ cử tri đã phát biểu ý kiến, đề xuất những tâm tư nguyện vọng của mình với tổ đại biểu HĐND huyện: Đề nghị huyện cần quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống đường điện của một số thôn đã xuống cấp trầm trọng mất an toàn mạng lướt điện, Cư tri kiến nghị một số tuyến đường trên địa bà xã đã xuống cấp, người dân đi lại khó khăn gây mất ATGT (tuyến Cây Xe đi xã Cán Khê - Như Thanh) kiến nghị HĐND huyện đề xuất đầu tư nâng cấp tuyến đường để người dân thuận tiện đi lại và mua bán lâm sản, Cử tri kiến nghị Một số hộ dân xây dựng nhà trên đất trái phép đã lâu đề nghị HĐND huyện kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét hổ trợ nghười dân; đề nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ các ngành đoàn thể, hội đặc thù các thôn, xóm; đề nghị HĐND huyện tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ kiêm nhiệm theo Thông tư 13/2019 của Bộ Tài chính; quan tâm có ý kiến với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn giảm bớt các thủ tục hành chính trong quá trình cho nhân dân vay vốn sản xuất…Đề nghị HĐND huyện có ý kiến chỉ đạo các ngành chức năng liên quan, tiến hành kiểm tra, giám sát đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.
z3493400347316_e94531e005f58986351b87b60df2844d.jpg
Tại hội nghị ông Hoàng Văn Giáp, PBT BCH Đảng bộ- Chủ tịch UBND xã Bình Sơn đã giải trình một số vấn đề mà cử tri đã đề nghị thuộc thẩm quyền của địa phương; ông Vũ Văn Ba, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, thay mặt tổ đại biểu HĐND số 11 huyện đã lên tiếp thu, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, hứa sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XVIII sắp tới cũng như đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật./.

Sáng ngày 15/6/2022, UB MTTQ xã tại Trung tâm hội nghị xã đã long trọng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của HĐND huyện trước kỳ họp thứ 6; HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2022.

Đăng lúc: 15/06/2022 00:00:00 (GMT+7)

 

Về dự hội nghị, về phía huyện có Tổ đại biểu số 11 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông, bà; ông Vũ Văn Ba Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, bà Bùi Thị Thi, Phó bí thư Đảng bộ xã Bình Sơn, ông Phạm Minh Tuấn, Phó GĐ bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn,  Về phía xã có các đồng chí trong TVĐU- TTHĐND- UBND-UBMTQ xã, trưởng các ngành, đoàn thể, các đại biểu HĐND xã khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2022, các đồng chí cán bộ công chức liên quan, các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng thôn cùng đông đủ cử tri đại diện cho 05 thôn trong toàn xã.z3493145747062_beb7a7cb8e62735c2a4f7836379bdaa5.jpg


z3493400347316_e94531e005f58986351b87b60df2844d.jpgz3493400347316_e94531e005f58986351b87b60df2844d.jpg
Tại hội nghị cử tri về dự hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện 5 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022; dự kiến chương trình, nội dung của kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Qua nghe các nội dung báo cáo, trên tinh thần cởi mở, dân chủ cử tri đã phát biểu ý kiến, đề xuất những tâm tư nguyện vọng của mình với tổ đại biểu HĐND huyện: Đề nghị huyện cần quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống đường điện của một số thôn đã xuống cấp trầm trọng mất an toàn mạng lướt điện, Cư tri kiến nghị một số tuyến đường trên địa bà xã đã xuống cấp, người dân đi lại khó khăn gây mất ATGT (tuyến Cây Xe đi xã Cán Khê - Như Thanh) kiến nghị HĐND huyện đề xuất đầu tư nâng cấp tuyến đường để người dân thuận tiện đi lại và mua bán lâm sản, Cử tri kiến nghị Một số hộ dân xây dựng nhà trên đất trái phép đã lâu đề nghị HĐND huyện kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét hổ trợ nghười dân; đề nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ các ngành đoàn thể, hội đặc thù các thôn, xóm; đề nghị HĐND huyện tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ kiêm nhiệm theo Thông tư 13/2019 của Bộ Tài chính; quan tâm có ý kiến với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn giảm bớt các thủ tục hành chính trong quá trình cho nhân dân vay vốn sản xuất…Đề nghị HĐND huyện có ý kiến chỉ đạo các ngành chức năng liên quan, tiến hành kiểm tra, giám sát đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.
z3493400347316_e94531e005f58986351b87b60df2844d.jpg
Tại hội nghị ông Hoàng Văn Giáp, PBT BCH Đảng bộ- Chủ tịch UBND xã Bình Sơn đã giải trình một số vấn đề mà cử tri đã đề nghị thuộc thẩm quyền của địa phương; ông Vũ Văn Ba, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, thay mặt tổ đại biểu HĐND số 11 huyện đã lên tiếp thu, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, hứa sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XVIII sắp tới cũng như đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật./.