Hội nghị trực tuyến công tác bầu cử Đại hội Quốc hội và Đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 25/02/2021 00:00:00

Sáng ngày 25/2/2021 Đảng ủy, HDND, UBND tổ chức họp trực tuyến công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Dự tại điểm cầu xã Bình Sơn có đồng chí Mai Văn Chiến,Bí thư Đảng ủy; đồng chí Bùi Thị Thi, Phó Bí thư Thường trực ; đồng chí Hoàng Văn Giáp , Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Sơn; các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử xã.

61941672375fc4019d4e.jpg

cea25046716b8235db7a.jpg
                                   Các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị tại xã Bình Sơn

Phát biểu trong hội nghị, đồng chí Mai Văn Chiến, Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng, thiết thực, cụ thể nhằm hướng dẫn công tác chuẩn bị, triển khai, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021 tới; đây là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lựa chọn bầu những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.
                                              

Hội nghị trực tuyến công tác bầu cử Đại hội Quốc hội và Đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 25/02/2021 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 25/2/2021 Đảng ủy, HDND, UBND tổ chức họp trực tuyến công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Dự tại điểm cầu xã Bình Sơn có đồng chí Mai Văn Chiến,Bí thư Đảng ủy; đồng chí Bùi Thị Thi, Phó Bí thư Thường trực ; đồng chí Hoàng Văn Giáp , Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Sơn; các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử xã.

61941672375fc4019d4e.jpg

cea25046716b8235db7a.jpg
                                   Các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị tại xã Bình Sơn

Phát biểu trong hội nghị, đồng chí Mai Văn Chiến, Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng, thiết thực, cụ thể nhằm hướng dẫn công tác chuẩn bị, triển khai, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021 tới; đây là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lựa chọn bầu những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.
                                              

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)