Sáng 3-2, Đảng ủy xã Bình Sơn đã tọa đàm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023).

Ngày 07/02/2023 20:50:31

 Sáng 3-2, Đảng ủy xã Bình Sơn  đã tọa đàm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023).
124fv.jpg
Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 93 năm ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành chính quyền, thống nhất đất nước, đưa Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Qua đó, củng cố thêm niềm tin, niềm tự hào của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
1232dfg.jpg
Trong giai đoạn tới, xã Bình Sơn  tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo điểm nhấn riêng, khẳng định được vị thế của xã trong thực hiện các phong trào thi đua của huyện. Trong đó, phấn đấu xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024./.

Sáng 3-2, Đảng ủy xã Bình Sơn đã tọa đàm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023).

Đăng lúc: 07/02/2023 20:50:31 (GMT+7)

 Sáng 3-2, Đảng ủy xã Bình Sơn  đã tọa đàm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023).
124fv.jpg
Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 93 năm ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành chính quyền, thống nhất đất nước, đưa Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Qua đó, củng cố thêm niềm tin, niềm tự hào của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
1232dfg.jpg
Trong giai đoạn tới, xã Bình Sơn  tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo điểm nhấn riêng, khẳng định được vị thế của xã trong thực hiện các phong trào thi đua của huyện. Trong đó, phấn đấu xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024./.