Xã Bình Sơn là xã miền núi, nằm ở phía Tây Nam huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện khoảng 25km, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 50km về phía Đông. Phát triển kinh tế dựa trên thế mạnh đồi núi, với các sản phẩm từ nông - lâm nghiệp.
Tổng diện tích đất tự nhiên là 1.704,3ha, trong đó đất nông nghiệp là:
 609,06ha. Toàn xã có 765 hộ và 3355 nhân khẩu được phân bố đều ở 5 thôn trên địa bàn. Đảng bộ có 147 Đảng viên, sinh hoạt ở 8 chi bộ. Đảng bộ xã nhiều năm liên tục đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội luôn đạt tiên tiến, xuất sắc dẫn đầu các phong trào thi đua.
Trong 2 cuộc chống Pháp và chống Mỹ giành độc lập dân tộc, thống nhất Đất nước xã đã góp sức người sức của chi viện cho tiền tuyến.
Trong công cuộc đổi mới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, những thành tựu đạt được, diện mạo xã nhà có nhiều chuyễn biến tích cực; kinh tế xã hội phát triển toàn diện, quốc phòng an ninh được giữ vững. Các hình thức sản xuất được đổi mới, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng, lao động trong độ tuổi có việc làm ngày càng tăng nhanh, thu nhập bình quân đầu người hằng năm đều tăng, hộ nghèo giảm nhanh, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tăng lên cả số lương và quy mô đầu tư. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, tăng cường, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở được phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, ổn định.
Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm. Các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế đều tăng so với kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Kết cấu hạ tầng kinh tế -  xã hội, từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn với xây dựng nông thôn mới theo lộ trình xây dựng, môi trường sinh thái được bảo đảm, chính trị xã hội ngày càng được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần ngày càng nâng cao.