TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hà Long Tiến

Bí thư Đảng ủy

0963301070

2

Bùi Thị Thi

Phó bí thư thường trực

0326841556

3

Hoàng Văn Giáp

Chủ tịch UBND

0973552896

4

Hà Minh Hạnh

Phó chủ tịch UBND

0966623386

5

Lò Văn Quảng

Phó chủ tịch HDND

0974320789

6

Lò Văn Quyên

Ủy viên kiểm tra đảng

0977771622

7

Nguyễn Văn Dung

Chủ tịch MTTQ

0987496288

8

Lê Xuân Linh

Phó chủ tịch UBND xã

0974672104

9

Nguyễn Văn Tình

Trưởng công an

0962578245

10

Nguyễn Đình Cường

CB CC

0966338459

 

  

 

12

Lê Thị Yến

CB CC

0911251845

13

Hà Văn Thao

CB CC

0364651009

14

Nguyễn Anh Tuấn

CB CC

0817010582

15

Lê Trạc Tài

CB CC

0974760345

16

Nguyễn Thị Hiền

CB CC

0974481867

17

Phạm Văn Hoạch

CB CC

0962965113

18

Bùi Văn Duy

CB CC

 

 

 

 

 

 

   

21

Ngân Văn Nhất

CB CC

0326137588

22

Lò Văn Lợi

CB CC

0981206234

23

Hà Văn Chiến

CB CC

0366205798