Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
54
Hôm qua:
72
Tuần này:
338
Tháng này:
2026
Tất cả:
80797
 DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, BÁN CHUYÊN TRÁCH XÃ BÌNH SƠN. TRIỆU SƠN THANH HÓA 2017

 

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Bùi Bá Cường

CB CC XÃ BÌNH SƠN

0886083432

2

Lò Song Phương

CB CC

0886747669

3

Bùi Văn Chung

CB CC

0886722739

4

Trịnh Thành Thạo

CB CC

 

5

Lò Văn Tiến

CB CC

0886773633

6

Ngân Văn Quý

CB CC

01236723969

7

Nguyễn Văn Thao

CB CC

01273666136

8

Lê Xuân Linh

CB CC

0919765924

9

Đỗ Ngọc Túc

CB CC

 

10

Nguyễn Văn Dung

CB CC

0919070216

11

Nguyễn Đình Cường

CB CC

01249988266

12

Lê Trạc Huệ

CB CC

 

13

Bùi Văn Đồng

CB CC

0911958253

14

Mai Văn Chiến

CB CC

01253667888

15

Nguyễn Tuấn Anh

CB CC

0886918727

16

Bùi Trung Duy

CB CC

0886842516

17

Lê Thị Yến

CB CC

0911251845

18

Hà Văn Thao

CB CC

0886774757

19

Lò Văn Quảng

CB CC

0944230789

20

Lê Trạc Tài

CB CC

0918794831

21

Bùi Thị Thi

CB CC

0886083396

22

Phạm Văn Hoạch

CB CC

0949604468

23

Hà Văn Chiến

CB CC

0886710258