Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 143 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 185 lượt xem

Hội đồng nhân dân xã Bình Sơn tổng kết khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Qua một nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng nhân dân xã Bình Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định như: tổ chức, bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật; xây dựng chính quyền; quyết định những vấn đề quan trọng của xã trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội; thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Đăng lúc 3 năm trước · 177 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 258 lượt xem

Hội nghị trực tuyến công tác bầu cử Đại hội Quốc hội và Đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 25/2/2021 Đảng ủy, HDND, UBND tổ chức họp trực tuyến công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đăng lúc 3 năm trước · 142 lượt xem