Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 8 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 160 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 130 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 165 lượt xem

Xã Bình Sơn tổ chức lễ gặp mặt công dân lên đường nhập ngũ năm 2021

Chiều ngày 26/2/2021, Xã Bình Sơn đã tổ chức lễ gặp mặt công dân lên đường nhập ngũ năm 2021, trong đợt nhập ngũ có 5 tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân.

Đăng lúc 3 năm trước · 211 lượt xem

Bài tuyên truyền Mừng Đảng, Mừng Xuân năm 2021

Mừng Đảng, Mừng Xuân chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Đăng lúc 3 năm trước · 235 lượt xem
12