Huyện Triệu Sơn nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia

Ngày 16/03/2015 13:50:55

Trên đường dẫn chúng tôi đi thăm trường lớp, cô giáo Lê Thị Lương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thọ Thế, cho biết: Những năm qua, bằng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự đóng góp của các bậc phụ huynh, cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của con em trong xã. Hàng năm, mỗi dịp đầu năm học mới, các bậc phụ huynh đều bàn bạc, thống nhất các hình thức đóng góp để tu sửa cơ sở vật chất trường lớp học với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng, trong đó năm học 2014-2015 gần 140 triệu đồng.

 Đặc biệt, năm 2009 xã đã hỗ trợ nhà trường 20 bộ máy vi tính trị giá trên 100 triệu đồng để phục vụ nhu cầu học tin học của học sinh. Học kỳ 1 năm học 2014-2015, nhà trường đã kêu gọi ủng hộ được 2,7 triệu đồng để mua sách thư viện. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, thầy và trò nhà trường, năm 2014 nhà trường tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song, huyện Triệu Sơn luôn xác định xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, đào tạo. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều nỗ lực trong việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Đáng chú ý, tháng 12- 2011 huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 04 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015”. Trong đó, cùng với việc tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục, phòng giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt việc xây dựng và duy trì thường xuyên các trường học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào do ngành và địa phương phát động; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, đồng thời chú trọng chất lượng mũi nhọn ở các cấp học... với mục tiêu phấn đấu mỗi năm xây dựng thêm từ 8 trường chuẩn mức độ I trở lên để đến năm 2015 tỷ lệ trường chuẩn mức độ I đạt từ 55% trở lên... Cùng với đó, để các nhà trường xây dựng kế hoạch đạt chuẩn và giữ chuẩn, huyện  có chính sách hỗ trợ 200 triệu đồng/trường (đối với THCS), 150 triệu đồng/trường (đối với tiểu học) và 100 triệu đồng/trường (đối với mầm non) nếu được công nhận đạt chuẩn mới. Đồng thời hỗ trợ 30 triệu đồng/trường đối với những trường được công nhận đạt chuẩn lại... Do đó, cùng với sự hỗ trợ của địa phương và các nguồn khác, từ năm 2012 đến hết năm 2014 huyện đã chi gần 6 tỷ đồng hỗ trợ cho việc xây dựng trường chuẩn và duy trì trường chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa tiếp tục được các địa phương và nhà trường quan tâm. Tiêu biểu như trong 2 năm 2013 và 2014 Trường Mầm non Dân Quyền đã kêu gọi tài trợ được hơn 580 triệu đồng; năm 2014 Trường Mầm non Xuân Thọ kêu gọi tài trợ được 200 triệu đồng xây dựng bếp ăn bán trú phục vụ các cháu.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, cùng với cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp của huyện, trong vài năm gần đây hàng năm số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia tăng lên rõ rệt. Trước năm 2011, bình quân hàng năm chỉ có khoảng 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, thì năm 2012 đã có 8 trường, năm 2013 là 8 trường và năm 2014 là 6 trường được công nhận mới, nâng tổng số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia lên 53/119 trường, đạt 44,5%. Cùng với đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng tăng, đến nay đã có 100% giáo viên đạt chuẩn và 68,7% trên chuẩn. Chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là chất lượng mũi nhọn từng bước được nâng lên. Năm học 2012-2013, học sinh giỏi khối THCS xếp thứ 7 toàn tỉnh; năm học 2013-2014 xếp thứ 5 toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục THPT tiếp tục được khẳng định, trong vài năm gần đây tỷ lệ học sinh thi đậu vào các trường đại học bình quân đạt 45,6% (toàn huyện đã có 7 em đạt từ 27 điểm trở lên), xếp tốp đầu của tỉnh.

Huyện Triệu Sơn nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia

Đăng lúc: 16/03/2015 13:50:55 (GMT+7)

Trên đường dẫn chúng tôi đi thăm trường lớp, cô giáo Lê Thị Lương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thọ Thế, cho biết: Những năm qua, bằng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự đóng góp của các bậc phụ huynh, cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của con em trong xã. Hàng năm, mỗi dịp đầu năm học mới, các bậc phụ huynh đều bàn bạc, thống nhất các hình thức đóng góp để tu sửa cơ sở vật chất trường lớp học với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng, trong đó năm học 2014-2015 gần 140 triệu đồng.

 Đặc biệt, năm 2009 xã đã hỗ trợ nhà trường 20 bộ máy vi tính trị giá trên 100 triệu đồng để phục vụ nhu cầu học tin học của học sinh. Học kỳ 1 năm học 2014-2015, nhà trường đã kêu gọi ủng hộ được 2,7 triệu đồng để mua sách thư viện. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, thầy và trò nhà trường, năm 2014 nhà trường tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song, huyện Triệu Sơn luôn xác định xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, đào tạo. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều nỗ lực trong việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Đáng chú ý, tháng 12- 2011 huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 04 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015”. Trong đó, cùng với việc tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục, phòng giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt việc xây dựng và duy trì thường xuyên các trường học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào do ngành và địa phương phát động; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, đồng thời chú trọng chất lượng mũi nhọn ở các cấp học... với mục tiêu phấn đấu mỗi năm xây dựng thêm từ 8 trường chuẩn mức độ I trở lên để đến năm 2015 tỷ lệ trường chuẩn mức độ I đạt từ 55% trở lên... Cùng với đó, để các nhà trường xây dựng kế hoạch đạt chuẩn và giữ chuẩn, huyện  có chính sách hỗ trợ 200 triệu đồng/trường (đối với THCS), 150 triệu đồng/trường (đối với tiểu học) và 100 triệu đồng/trường (đối với mầm non) nếu được công nhận đạt chuẩn mới. Đồng thời hỗ trợ 30 triệu đồng/trường đối với những trường được công nhận đạt chuẩn lại... Do đó, cùng với sự hỗ trợ của địa phương và các nguồn khác, từ năm 2012 đến hết năm 2014 huyện đã chi gần 6 tỷ đồng hỗ trợ cho việc xây dựng trường chuẩn và duy trì trường chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa tiếp tục được các địa phương và nhà trường quan tâm. Tiêu biểu như trong 2 năm 2013 và 2014 Trường Mầm non Dân Quyền đã kêu gọi tài trợ được hơn 580 triệu đồng; năm 2014 Trường Mầm non Xuân Thọ kêu gọi tài trợ được 200 triệu đồng xây dựng bếp ăn bán trú phục vụ các cháu.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, cùng với cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp của huyện, trong vài năm gần đây hàng năm số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia tăng lên rõ rệt. Trước năm 2011, bình quân hàng năm chỉ có khoảng 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, thì năm 2012 đã có 8 trường, năm 2013 là 8 trường và năm 2014 là 6 trường được công nhận mới, nâng tổng số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia lên 53/119 trường, đạt 44,5%. Cùng với đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng tăng, đến nay đã có 100% giáo viên đạt chuẩn và 68,7% trên chuẩn. Chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là chất lượng mũi nhọn từng bước được nâng lên. Năm học 2012-2013, học sinh giỏi khối THCS xếp thứ 7 toàn tỉnh; năm học 2013-2014 xếp thứ 5 toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục THPT tiếp tục được khẳng định, trong vài năm gần đây tỷ lệ học sinh thi đậu vào các trường đại học bình quân đạt 45,6% (toàn huyện đã có 7 em đạt từ 27 điểm trở lên), xếp tốp đầu của tỉnh.