Chị Lê Thị Mùa xã Vân sơn phát triển mô hình trồng nấm tại gia đình

Ngày 03/02/2015 21:24:40

Về xã Vân sơn trong những ngày này, một không khí tấp nập khẩn trương mà ai cũng có thể cảm nhận được đó là nhân dân trong xã đang tích cực cho việc tập trung thi đua hoàn thành các tiêu chí còn lại trong chương trình xây dựng nông thôn mới mà xã phấn đấu hoàn thành vào năm 2015

 Cùng với  hội viên  các ban ngành đoàn thể trong việc tập trung phát triển kinh tế gia đình du nhập các ngành nghề mới vào địa phương, được sự động viên của hội liên hiệp phụ nữ xã  gia đình chị Lê Thị Mùa thôn 3 đã tích cực đi đầu trong mô hình phát triển làm nấm tại địa bàn xã Vân sơn. bước đầu qua hơn 1 năm thực hiện mô hình đã  cho thu nhập khá, mới đây khi xã thành lập HTX sản xuất , chế biến và tiêu thụ nấm do phụ nữ làm  chủ  chị đã tích cực đăng ký tham gia và trở thành thành viên của HTX.

    Nằm trong chương trình dự án được hội LHPN tỉnh và huyện chỉ đạo, do vậy ngay sau khi có kế hoạch của hội phụ nữ cấp trên về việc triển khai mô hình trồng nấn , hội phụ nữ xã Vân Sơn đã tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện trong cán bộ hội viên của hội. Nhận thấy đây là mô hình  phù hợp với điều kiện của gia đình lại có đầu ra khá khả quan do vậy gia đình chị Mùa đã vay vốn đầu tư gần 100 triệu đồng xây dựng lán trại để đầu tư làm nấn. Tham gia mô hình gia đình chị được quan tâm tạo  điều kiện tham gia học tập các lớp chuyển giao khoa học công nghệ về trồng nấm do hội LHPN tỉnh và sở khoa học công nghệ triển khai hướng dẫn. sau khi đã được tiếp cận với kỹ thuật về làm nấm chị cùng với chồng con bắt tay làm thực hiện tại gia đình, các sản phẩm chính được chị  gieo trồng là làm nấm rơm, mộc nhĩ, nấm sò. với diện tích đầu tư xây dựng lán trại là 150 m2, bình quân cứ 2,5 tháng gia đình chị lại có thu nhập một lứa mục nhĩ, nấm sò  và nấm rơm.  Trong năm 2013 gia đình chị đã tiến hành làm nấm trong 10 tháng liên tục, theo chồng chị anh Nguyễn Đỗ Hào cho biết  cứ 1 đợt  anh chị làm từ 3-4 tấn nguyên liệu làm mục nhĩ,  1 cân nguyên liệu sẽ cho thu nhập khoảng 1 cân mục nhĩ  tươi , nhân với giá thị trường khoảng 20.000 đồng/1 kg. một lứa thu hoạch đạt khoảng 3 tấn mục nhĩ tươi , đạt giá trị khỏng 60 triệu đồng sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 20 triệu  đồng. một lứa nấm sò  gia  đình anh chị cũng làm từ 3-4 tấn nguyên liệu, sau khi thu hoạch đạt 2,5-3 tấn  nấm tươi,  giá trị đạt khoảng trên 30 triệu đồng. sau khi trừ chi phí có lãi trên 10 triệu đồng,  vào lúc công việc bận rộn gia đình anh chị thường thuê từ 3-4 nhân công vào làm.  Khi xã thành lập HTX sản xuất , chế biến và tiêu thụ nấm do phụ nữ làm  chủ  gia đình anh chị đã tham gia vào hợp tác xã , và dự định sẽ mở rộng sản xuất lên 200m2  lán trại, đầu tư nâng cấp hệ thống lò hấp để sản phẩm làm ra đạt chất lượng cao hơn.   Với HTX mới ra đời và đi  vào hoạt động do vậy là thành viên của HTX gia định chị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các ban ngành chức năng để mô hình HTX hoạt động có hiệu quả và gia đình anh  được tiếp cận với các nguồn vốn  đầu tư mở rộng sản xuất, để sau khi kết thúc dự án theo sự chỉ đạo của tỉnh và huyện mô hình làm nấn của xã Vân sơn sẽ tiếp tục được nhân rộng và phát triển. góp phần tăng thu nhập cho người dân, cũng là góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giầu đẹp văn minh.

  Với sự mạnh dạn gương mẫu đia đầu tham gia mô hình làm nấn của địa phương, mô hình trồng nấm của gia đình chị  Lê Thị Mùa thôn 3 xã Vân sơn xứng đáng để mọi người học tập và noi theo.
                                                                                                              Thùy Dung -  Đài truyền thanh Triệu Sơn

Chị Lê Thị Mùa xã Vân sơn phát triển mô hình trồng nấm tại gia đình

Đăng lúc: 03/02/2015 21:24:40 (GMT+7)

Về xã Vân sơn trong những ngày này, một không khí tấp nập khẩn trương mà ai cũng có thể cảm nhận được đó là nhân dân trong xã đang tích cực cho việc tập trung thi đua hoàn thành các tiêu chí còn lại trong chương trình xây dựng nông thôn mới mà xã phấn đấu hoàn thành vào năm 2015

 Cùng với  hội viên  các ban ngành đoàn thể trong việc tập trung phát triển kinh tế gia đình du nhập các ngành nghề mới vào địa phương, được sự động viên của hội liên hiệp phụ nữ xã  gia đình chị Lê Thị Mùa thôn 3 đã tích cực đi đầu trong mô hình phát triển làm nấm tại địa bàn xã Vân sơn. bước đầu qua hơn 1 năm thực hiện mô hình đã  cho thu nhập khá, mới đây khi xã thành lập HTX sản xuất , chế biến và tiêu thụ nấm do phụ nữ làm  chủ  chị đã tích cực đăng ký tham gia và trở thành thành viên của HTX.

    Nằm trong chương trình dự án được hội LHPN tỉnh và huyện chỉ đạo, do vậy ngay sau khi có kế hoạch của hội phụ nữ cấp trên về việc triển khai mô hình trồng nấn , hội phụ nữ xã Vân Sơn đã tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện trong cán bộ hội viên của hội. Nhận thấy đây là mô hình  phù hợp với điều kiện của gia đình lại có đầu ra khá khả quan do vậy gia đình chị Mùa đã vay vốn đầu tư gần 100 triệu đồng xây dựng lán trại để đầu tư làm nấn. Tham gia mô hình gia đình chị được quan tâm tạo  điều kiện tham gia học tập các lớp chuyển giao khoa học công nghệ về trồng nấm do hội LHPN tỉnh và sở khoa học công nghệ triển khai hướng dẫn. sau khi đã được tiếp cận với kỹ thuật về làm nấm chị cùng với chồng con bắt tay làm thực hiện tại gia đình, các sản phẩm chính được chị  gieo trồng là làm nấm rơm, mộc nhĩ, nấm sò. với diện tích đầu tư xây dựng lán trại là 150 m2, bình quân cứ 2,5 tháng gia đình chị lại có thu nhập một lứa mục nhĩ, nấm sò  và nấm rơm.  Trong năm 2013 gia đình chị đã tiến hành làm nấm trong 10 tháng liên tục, theo chồng chị anh Nguyễn Đỗ Hào cho biết  cứ 1 đợt  anh chị làm từ 3-4 tấn nguyên liệu làm mục nhĩ,  1 cân nguyên liệu sẽ cho thu nhập khoảng 1 cân mục nhĩ  tươi , nhân với giá thị trường khoảng 20.000 đồng/1 kg. một lứa thu hoạch đạt khoảng 3 tấn mục nhĩ tươi , đạt giá trị khỏng 60 triệu đồng sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 20 triệu  đồng. một lứa nấm sò  gia  đình anh chị cũng làm từ 3-4 tấn nguyên liệu, sau khi thu hoạch đạt 2,5-3 tấn  nấm tươi,  giá trị đạt khoảng trên 30 triệu đồng. sau khi trừ chi phí có lãi trên 10 triệu đồng,  vào lúc công việc bận rộn gia đình anh chị thường thuê từ 3-4 nhân công vào làm.  Khi xã thành lập HTX sản xuất , chế biến và tiêu thụ nấm do phụ nữ làm  chủ  gia đình anh chị đã tham gia vào hợp tác xã , và dự định sẽ mở rộng sản xuất lên 200m2  lán trại, đầu tư nâng cấp hệ thống lò hấp để sản phẩm làm ra đạt chất lượng cao hơn.   Với HTX mới ra đời và đi  vào hoạt động do vậy là thành viên của HTX gia định chị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các ban ngành chức năng để mô hình HTX hoạt động có hiệu quả và gia đình anh  được tiếp cận với các nguồn vốn  đầu tư mở rộng sản xuất, để sau khi kết thúc dự án theo sự chỉ đạo của tỉnh và huyện mô hình làm nấn của xã Vân sơn sẽ tiếp tục được nhân rộng và phát triển. góp phần tăng thu nhập cho người dân, cũng là góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giầu đẹp văn minh.

  Với sự mạnh dạn gương mẫu đia đầu tham gia mô hình làm nấn của địa phương, mô hình trồng nấm của gia đình chị  Lê Thị Mùa thôn 3 xã Vân sơn xứng đáng để mọi người học tập và noi theo.
                                                                                                              Thùy Dung -  Đài truyền thanh Triệu Sơn