Lễ ra mắt Hội nông dân tự quản về an ninh trật tự tại xã Bình Sơn, Triệu Sơn

Ngày 29/09/2021 20:46:52

 Sáng ngày 28/9/2021 Công an xã  phối hợp với Hội nông dân xã Bình Sơn tổ chức lễ ra mắt Hội nông dân tự quản về an ninh trật tự. Về phía lãnh đạo huyện có Trung tá Tống Văn Kỉnh phó trưởng công an huyện, Thiếu tá Lê Đông Dương dội trưởng dội kinh tế ma túy môi trường. Về phía lãng đạo địa phương có các đồng chí Đảng ủy, UBND, UB MTTQ, các đồng chí cán bộ công chức xã và đại diện các chi hội trong xã đến dự.
Để thực hiện phong trào, Hội nông dân  xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phòng ngừa tội phạm, thực hiện các quy định quản lý nhà nước về an ninh trật tự, hòa giải có hiệu quả mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ nhân dân, xây dựng tình đoàn kết trong khu dân cư. Phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung, xây dựng nội quy, quy ước về an ninh trật tự của địa phương và vận động hội viên nông dân tự giác thực hiện; chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa làm giảm tội phạm tệ nạn xã hội , tín dụng đen; có biện pháp phát động phong trào tố giác tội phạm, vận động người phạm tội ra đầu thú; tham gia cảm hóa giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Hướng dẫn các gia đình hội viên nông dân nhắc nhở con em thực hiện các nội dung của mô hình theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Quản lý giáo dục mọi thành viên trong gia đình chủ động tự quản về thời gian sinh hoạt, quan hệ kinh tế, lao động học tập, không liên quan tới tội phạm tệ nạn xã hội; chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa ; thường xuyên nhắc nhở con em thực hiện những quy định về nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường và không vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng khu dân cư an toàn về người, tài sản

Theo đó, cán bộ hội viên nông dân đều  vận động gia đình chấp hành tốt quy ước, hương ước ở khu dân cư và các quy định của pháp luật, tổ chức tự quản thực hiện phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ; động viên nhân dân cùng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội, bài trừ tệ nạn, phòng ngừa giảm các tai nạn có thể xảy ra, thực hiện nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường khu dân cư, xây dựng khu dân cư phát triển bền vững.  Quần chúng đã cung cấp cho công an xã nhiều nguồn tin có giá trị đồng thời với tinh thần tình làng nghĩa xóm những vụ việc mâu thuẫn nhỏ đã được hòa giải…địa phương không có đơn thư khiếu kiện khiếu nại vượt cấp,an ninh trật tự đảm bảo. Hoạt động của mô hình còn giúp công an xã nắm chắc tình hình nhân dân và xử lý kịp thời các vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ cơ sở không để tình hình phức tạp hay khiếu kiện kéo dài xảy ra trên địa bàn, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh vững chắc

Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên về công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trong các buổi sinh hoạt ban điều hành  mô hình còn lồng ghép công tác giữ gìn an ninh trật tự với các phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau giảm nghèo làm giàu chính đáng ; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa , xây dựng gia đình nông dân văn hóa làng xã văn hóa . Nhờ sự gắng kết của mô hình với các phong trào của hội , đoàn thể khác đã góp phần nâng cao ý thức tự giác đấu tranh phòng ngừa tội phạm bài trừ tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư, từng bước đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Việc xây dựng phát triển mô hình nông dân tự quản về an ninh trật tự gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa đã tác động tích cực đến sự phát triển toàn diện của từng gia đình nên được người dân đồng tình ủng hộ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn

Sự phối hợp của hội nông dân xã Bình Sơn 76836c7c922a5b74023b.jpgvới công an xã trong công tác tuyên truyền triển khai mô hình hội viên nông dân tự quản về an ninh trật tự có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị  và trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.
e860f35b0d0dc4539d1c.jpgc37b5e54a002695c3013.jpg3e6983f57da3b4fdedb2.jpgeb93c2a63cf0f5aeace1.jpg36fcd2152c43e51dbc52.jpg

Lễ ra mắt Hội nông dân tự quản về an ninh trật tự tại xã Bình Sơn, Triệu Sơn

Đăng lúc: 29/09/2021 20:46:52 (GMT+7)

 Sáng ngày 28/9/2021 Công an xã  phối hợp với Hội nông dân xã Bình Sơn tổ chức lễ ra mắt Hội nông dân tự quản về an ninh trật tự. Về phía lãnh đạo huyện có Trung tá Tống Văn Kỉnh phó trưởng công an huyện, Thiếu tá Lê Đông Dương dội trưởng dội kinh tế ma túy môi trường. Về phía lãng đạo địa phương có các đồng chí Đảng ủy, UBND, UB MTTQ, các đồng chí cán bộ công chức xã và đại diện các chi hội trong xã đến dự.
Để thực hiện phong trào, Hội nông dân  xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phòng ngừa tội phạm, thực hiện các quy định quản lý nhà nước về an ninh trật tự, hòa giải có hiệu quả mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ nhân dân, xây dựng tình đoàn kết trong khu dân cư. Phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung, xây dựng nội quy, quy ước về an ninh trật tự của địa phương và vận động hội viên nông dân tự giác thực hiện; chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa làm giảm tội phạm tệ nạn xã hội , tín dụng đen; có biện pháp phát động phong trào tố giác tội phạm, vận động người phạm tội ra đầu thú; tham gia cảm hóa giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Hướng dẫn các gia đình hội viên nông dân nhắc nhở con em thực hiện các nội dung của mô hình theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Quản lý giáo dục mọi thành viên trong gia đình chủ động tự quản về thời gian sinh hoạt, quan hệ kinh tế, lao động học tập, không liên quan tới tội phạm tệ nạn xã hội; chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa ; thường xuyên nhắc nhở con em thực hiện những quy định về nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường và không vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng khu dân cư an toàn về người, tài sản

Theo đó, cán bộ hội viên nông dân đều  vận động gia đình chấp hành tốt quy ước, hương ước ở khu dân cư và các quy định của pháp luật, tổ chức tự quản thực hiện phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ; động viên nhân dân cùng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội, bài trừ tệ nạn, phòng ngừa giảm các tai nạn có thể xảy ra, thực hiện nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường khu dân cư, xây dựng khu dân cư phát triển bền vững.  Quần chúng đã cung cấp cho công an xã nhiều nguồn tin có giá trị đồng thời với tinh thần tình làng nghĩa xóm những vụ việc mâu thuẫn nhỏ đã được hòa giải…địa phương không có đơn thư khiếu kiện khiếu nại vượt cấp,an ninh trật tự đảm bảo. Hoạt động của mô hình còn giúp công an xã nắm chắc tình hình nhân dân và xử lý kịp thời các vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ cơ sở không để tình hình phức tạp hay khiếu kiện kéo dài xảy ra trên địa bàn, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh vững chắc

Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên về công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trong các buổi sinh hoạt ban điều hành  mô hình còn lồng ghép công tác giữ gìn an ninh trật tự với các phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau giảm nghèo làm giàu chính đáng ; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa , xây dựng gia đình nông dân văn hóa làng xã văn hóa . Nhờ sự gắng kết của mô hình với các phong trào của hội , đoàn thể khác đã góp phần nâng cao ý thức tự giác đấu tranh phòng ngừa tội phạm bài trừ tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư, từng bước đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Việc xây dựng phát triển mô hình nông dân tự quản về an ninh trật tự gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa đã tác động tích cực đến sự phát triển toàn diện của từng gia đình nên được người dân đồng tình ủng hộ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn

Sự phối hợp của hội nông dân xã Bình Sơn 76836c7c922a5b74023b.jpgvới công an xã trong công tác tuyên truyền triển khai mô hình hội viên nông dân tự quản về an ninh trật tự có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị  và trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.
e860f35b0d0dc4539d1c.jpgc37b5e54a002695c3013.jpg3e6983f57da3b4fdedb2.jpgeb93c2a63cf0f5aeace1.jpg36fcd2152c43e51dbc52.jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)