Xã Bình Sơn tổ chức sơ tuyển khám nghĩa vụ quân sự năm 2023

Ngày 10/11/2022 10:08:06

 Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2022 Hội đồng nghĩa vụ xã Bình Sơn tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 tại trạm y tế xã Bình Sơn.

Trong nhưng năm qua Thanh niên xã Bình Sơn luôn hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ Quốc đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Để giữ truyền thống tốt đẹp của những năm trước đây  nam công dân xã Bình Sơn trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự quyết tâm phấn đấu khám tuyển NVQS đạt kết quả cao nhât.

 nv 1.jpg

Thanh niên xã Bình Sơn luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Bình Sơn xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 
 Do làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác chuẩn bị từ lập danh sách rà soát, nắm quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức phát lệnh gọi khám sơ tuyển. Cấp uỷ, chính quyền và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã  động viên, tuyên truyền cho gia đình và công dân được gọi khám sơ tuyển NVQS hiểu rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm nên trong ngày khám sơ tuyển thanh niên nhận được lệnh đã về tham gia khám sơ tuyển. Ngoài ra có 2 đồng chí đoàn viên thanh niên thôn Bao Lâm hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2023.
đơn tn2.jpg
đơn tn1.jpg
                                   Đơn xin tình nguyện nhập ngũ 

Với sự tuyên truyền vận động của cấp ủy Đảng, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể trong xã, Các đoàn viên thanh niên trong xã đã hằn hái tham gia với ý thức cao nhất. Có 48 đoàn viên thanh niên khám tuyển đúng theo quy có thể đi khám tuyển cấp huyện vào ngày 26/11/2022 tới đây.
nv 1.jpg
nv2.jpg
nv3.jpg
                                                     Một số hình ảnh khám tuyểnViệc khám sơ tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
          Sau khi  khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã sẽ tiếp tục thực hiện các bước còn lại để tuyển chọn những thanh niên có chất lượng, với phương châm "tuyển người nào chắc người đó" để đi khám tuyển cấp huyện. phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu giao.

 

Xã Bình Sơn tổ chức sơ tuyển khám nghĩa vụ quân sự năm 2023

Đăng lúc: 10/11/2022 10:08:06 (GMT+7)

 Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2022 Hội đồng nghĩa vụ xã Bình Sơn tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 tại trạm y tế xã Bình Sơn.

Trong nhưng năm qua Thanh niên xã Bình Sơn luôn hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ Quốc đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Để giữ truyền thống tốt đẹp của những năm trước đây  nam công dân xã Bình Sơn trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự quyết tâm phấn đấu khám tuyển NVQS đạt kết quả cao nhât.

 nv 1.jpg

Thanh niên xã Bình Sơn luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Bình Sơn xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 
 Do làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác chuẩn bị từ lập danh sách rà soát, nắm quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức phát lệnh gọi khám sơ tuyển. Cấp uỷ, chính quyền và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã  động viên, tuyên truyền cho gia đình và công dân được gọi khám sơ tuyển NVQS hiểu rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm nên trong ngày khám sơ tuyển thanh niên nhận được lệnh đã về tham gia khám sơ tuyển. Ngoài ra có 2 đồng chí đoàn viên thanh niên thôn Bao Lâm hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2023.
đơn tn2.jpg
đơn tn1.jpg
                                   Đơn xin tình nguyện nhập ngũ 

Với sự tuyên truyền vận động của cấp ủy Đảng, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể trong xã, Các đoàn viên thanh niên trong xã đã hằn hái tham gia với ý thức cao nhất. Có 48 đoàn viên thanh niên khám tuyển đúng theo quy có thể đi khám tuyển cấp huyện vào ngày 26/11/2022 tới đây.
nv 1.jpg
nv2.jpg
nv3.jpg
                                                     Một số hình ảnh khám tuyểnViệc khám sơ tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
          Sau khi  khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã sẽ tiếp tục thực hiện các bước còn lại để tuyển chọn những thanh niên có chất lượng, với phương châm "tuyển người nào chắc người đó" để đi khám tuyển cấp huyện. phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu giao.