xã Bình Sơn tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Ngày 02/11/2023 07:51:51

 Xã Bình Sơn khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Sáng ngày 25/10/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Bình Sơn đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2024 cho các nam thanh niên trong độ tuổi NVQS của địa phương.

Năm 2024, xã Bình Sơn được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 12 nam công dân nhập ngũ, trong đó Nghĩa vụ quân sự là 10 công dân; Nghĩa vụ công an là 02 công dân. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao,  Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Bình Sơn đã tiến hành triển khai các bước rà soát, nắm nguồn, lập danh sách thanh niên địa phương trong độ tuổi nhập ngũ cũng như các trường hợp được tạm hoãn và miễn NVQS theo quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự để Nhân dân và thanh niên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, trong đợt này, Hội đồng NVQS xã Bình Sơn đã tổ chức phát lệnh điều khám đối với 59 nam công dân trong độ tuổi Nghĩa vụ quân sự. Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị cũng như chủ động phát thông báo trước đã có 58/59 nam thanh niên được phát lệnh đến khám sơ tuyển NVQS đúng thời gian quy định và có 05 thanh niên có đơn tình nguyện gồm (Lê Văn Thắng thôn Đông Tranh; Hà Văn Hùng thôn Thoi; Lương Văn Thảo, Hà Văn Tâm, Cao Văn Mạnh thôn Cây Xe).

Tại buổi sơ khám, các thanh niên có mặt đã được khám tổng quát, như: Đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, đo vòng ngực và một số bệnh lý khác...Kết thúc đợt khám sơ tuyển, Hội đồng NVQS xã Bình Sơn đã tuyển chọn được 43 thanh niên đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 tham gia vòng khám tuyển cấp huyện. Các thanh niên vắng mặt có lý do đang được Hội đồng NVQS xã phối hợp với gia đình vận động các thanh niên về khám vét trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay, Hội đồng NVQS xã Bình Sơn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, các chế độ chính sách của công dân khi tham gia NVQS; làm tốt công tác quản lý, động viên 100% số thanh niên trúng sơ tuyển chuẩn bị khám tuyển tại huyện, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

xã Bình Sơn tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Đăng lúc: 02/11/2023 07:51:51 (GMT+7)

 Xã Bình Sơn khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Sáng ngày 25/10/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Bình Sơn đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2024 cho các nam thanh niên trong độ tuổi NVQS của địa phương.

Năm 2024, xã Bình Sơn được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 12 nam công dân nhập ngũ, trong đó Nghĩa vụ quân sự là 10 công dân; Nghĩa vụ công an là 02 công dân. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao,  Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Bình Sơn đã tiến hành triển khai các bước rà soát, nắm nguồn, lập danh sách thanh niên địa phương trong độ tuổi nhập ngũ cũng như các trường hợp được tạm hoãn và miễn NVQS theo quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự để Nhân dân và thanh niên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, trong đợt này, Hội đồng NVQS xã Bình Sơn đã tổ chức phát lệnh điều khám đối với 59 nam công dân trong độ tuổi Nghĩa vụ quân sự. Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị cũng như chủ động phát thông báo trước đã có 58/59 nam thanh niên được phát lệnh đến khám sơ tuyển NVQS đúng thời gian quy định và có 05 thanh niên có đơn tình nguyện gồm (Lê Văn Thắng thôn Đông Tranh; Hà Văn Hùng thôn Thoi; Lương Văn Thảo, Hà Văn Tâm, Cao Văn Mạnh thôn Cây Xe).

Tại buổi sơ khám, các thanh niên có mặt đã được khám tổng quát, như: Đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, đo vòng ngực và một số bệnh lý khác...Kết thúc đợt khám sơ tuyển, Hội đồng NVQS xã Bình Sơn đã tuyển chọn được 43 thanh niên đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 tham gia vòng khám tuyển cấp huyện. Các thanh niên vắng mặt có lý do đang được Hội đồng NVQS xã phối hợp với gia đình vận động các thanh niên về khám vét trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay, Hội đồng NVQS xã Bình Sơn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, các chế độ chính sách của công dân khi tham gia NVQS; làm tốt công tác quản lý, động viên 100% số thanh niên trúng sơ tuyển chuẩn bị khám tuyển tại huyện, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.