Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 12/06/2021 14:40:01

 Sáng nay ngày 12/6/2021 Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Tham gia hôi nghị tại điểm cầu xã Bình Sơn có các Đ/c: Bí thư Đảng ủy xã Mai Văn Chiến; Phó bí thư thường trực xã: Bùi Thị Thi; Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã: Hoàng Văn Giáp và các đồng chí cán bộ, công chức, các bí thư chi bộamh 1.jpganhv2.jpg

Đế dự buổi họp trực tuyến các đồng chí lãnh đạo trong xã đã chú ý lắng nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị 05 tại Hội nghị. Bên cạnh các kết quả đại được, việc thực hiện chỉ thị 05 còn nhiều tồ tại hạn chế cần khắc phục như: công tác lãnh đạo, tổ chức, thực hiện có nơi chưa quyết liệt, chưa thực hiện nhận thức, vai trò của người đứng đầu.... Việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với xác định khâu đội phá trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm cụ chính trị, giải quyết các vấn đề búc xúc, nỗi cộm của cơ quan đơn vị... thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đống tranh với các biểu hiện sai lệch, nhất là tư phê bình và phê bình để chỉ thi đạt hiểu quả cao.

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 12/06/2021 14:40:01 (GMT+7)

 Sáng nay ngày 12/6/2021 Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Tham gia hôi nghị tại điểm cầu xã Bình Sơn có các Đ/c: Bí thư Đảng ủy xã Mai Văn Chiến; Phó bí thư thường trực xã: Bùi Thị Thi; Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã: Hoàng Văn Giáp và các đồng chí cán bộ, công chức, các bí thư chi bộamh 1.jpganhv2.jpg

Đế dự buổi họp trực tuyến các đồng chí lãnh đạo trong xã đã chú ý lắng nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị 05 tại Hội nghị. Bên cạnh các kết quả đại được, việc thực hiện chỉ thị 05 còn nhiều tồ tại hạn chế cần khắc phục như: công tác lãnh đạo, tổ chức, thực hiện có nơi chưa quyết liệt, chưa thực hiện nhận thức, vai trò của người đứng đầu.... Việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với xác định khâu đội phá trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm cụ chính trị, giải quyết các vấn đề búc xúc, nỗi cộm của cơ quan đơn vị... thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đống tranh với các biểu hiện sai lệch, nhất là tư phê bình và phê bình để chỉ thi đạt hiểu quả cao.