Hội đồng nhân dân xã Bình Sơn tổng kết khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 29/04/2021 08:52:20

Qua một nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng nhân dân xã Bình Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định như: tổ chức, bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật; xây dựng chính quyền; quyết định những vấn đề quan trọng của xã trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội; thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Sáng ngày 28/4, tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã,  Hội đồng nhân dân xã Bình Sơn khóa VI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Mai Văn Chiến,  Bí thư Đảng ủy xã đã có bài phát biểu khai mạc Kỳ họp. Đến dự kỳ họp có đồng chí:Bùi Văn Chung nguyên Bí thư đảng ủy xã, đồng chí Lò Song Phương nguyên Phó Bí thư thường trực đảng ủy, đồng chí Ngân Văn Quý nguyên phó bí thư, Chủ tịch UBND xã. Về phía lãng đạo có đồng chí: Mai Văn Chiến Bí thư Đảng ủy, đồng chí: Bùi Thị Thi Phó bí thư thường trực, đồng chí:Hoàng Văn Giáp đến dự và chỉ đạo. Và có các đồng chí trưởng các ban ngành và cán bộ công chức xã, các tổ đại biểu hội đồng nhân dân xã.
69f6dec4c57f37216e6e.jpg4341b94da2f650a809e7.jpg
14fa56fc4d47bf19e656.jpg
Trong kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân xã trong không khí, toàn Đảng, toàn dân thi đua chào mừng thàng công của Đại hội XIII của Đảng, nổ lực đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, tích cực triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Kết thúc kỳ họp đồng chí Mại Văn Chiến đã bế mạc kỳ họp.

Hội đồng nhân dân xã Bình Sơn tổng kết khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 29/04/2021 08:52:20 (GMT+7)

Qua một nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng nhân dân xã Bình Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định như: tổ chức, bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật; xây dựng chính quyền; quyết định những vấn đề quan trọng của xã trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội; thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Sáng ngày 28/4, tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã,  Hội đồng nhân dân xã Bình Sơn khóa VI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Mai Văn Chiến,  Bí thư Đảng ủy xã đã có bài phát biểu khai mạc Kỳ họp. Đến dự kỳ họp có đồng chí:Bùi Văn Chung nguyên Bí thư đảng ủy xã, đồng chí Lò Song Phương nguyên Phó Bí thư thường trực đảng ủy, đồng chí Ngân Văn Quý nguyên phó bí thư, Chủ tịch UBND xã. Về phía lãng đạo có đồng chí: Mai Văn Chiến Bí thư Đảng ủy, đồng chí: Bùi Thị Thi Phó bí thư thường trực, đồng chí:Hoàng Văn Giáp đến dự và chỉ đạo. Và có các đồng chí trưởng các ban ngành và cán bộ công chức xã, các tổ đại biểu hội đồng nhân dân xã.
69f6dec4c57f37216e6e.jpg4341b94da2f650a809e7.jpg
14fa56fc4d47bf19e656.jpg
Trong kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân xã trong không khí, toàn Đảng, toàn dân thi đua chào mừng thàng công của Đại hội XIII của Đảng, nổ lực đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, tích cực triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Kết thúc kỳ họp đồng chí Mại Văn Chiến đã bế mạc kỳ họp.