ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN XÃ BÌNH SƠN LẦN THỨ NĂM, NHIỆM KỲ (2023- 2028) -THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 10/03/2023 10:06:13

 

Chiều ngày 09/03.2023, Công đoàn xã Bình Sơn  đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ năm , nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị dược Liên đoàn Lao động huyện Triệu Sơn chỉ đạo đại hội cấp cơ sở.

Về dự chỉ đạo, về phí lãnh đạo huyện có đồng chí Lê Đình  Phó chủ tịch Liên đoàn Lao Đông huyện, về phía địa phương có đồng chí Mai Văn Chiến Bí thư Đảng ủy, Đ/C Hoàng văn Giáp Phó bí thư- Chủ tịch UBND xã. Tham gia đại hội có toàn thể đoàn viên công đoàn xã Bình Sơn.
z4170370715639_b41f5be6975237c3c3723d250db42ef7.jpgz4170370727252_95cc1c4910f422ecd311e6610c2181cc.jpg


z4170370709102_c5348585136597cea011b5320738d195.jpg
Từ khi thành lập đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, sự phối hợp tạo điều kiện của UBND và các tổ chức chính trị xã hội với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn trong toàn xã, Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn xã Bình Sơn đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình  lần thứ VII đã đề ra.
z4170370709102_c5348585136597cea011b5320738d195.jpg
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Đình Thương- Phó chủ tịch LĐLĐ huyện đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà Công đoàn xã Bình Sơn nỗ lực đạt được trong thời gian qua, đồng thời gợi mở một số nội dung để BCH khóa mới cùng các đoàn viên  Công đoàn tiếp tục đoàn kết thực hiện như: Cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn với phương châm vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước; chú trọng, làm tốt chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xã Bình Sơn nói riêng, đưa phong trào Công đoàn huyện Triệu Sơn ngày một lớn mạnh.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN XÃ BÌNH SƠN LẦN THỨ NĂM, NHIỆM KỲ (2023- 2028) -THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Đăng lúc: 10/03/2023 10:06:13 (GMT+7)

 

Chiều ngày 09/03.2023, Công đoàn xã Bình Sơn  đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ năm , nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị dược Liên đoàn Lao động huyện Triệu Sơn chỉ đạo đại hội cấp cơ sở.

Về dự chỉ đạo, về phí lãnh đạo huyện có đồng chí Lê Đình  Phó chủ tịch Liên đoàn Lao Đông huyện, về phía địa phương có đồng chí Mai Văn Chiến Bí thư Đảng ủy, Đ/C Hoàng văn Giáp Phó bí thư- Chủ tịch UBND xã. Tham gia đại hội có toàn thể đoàn viên công đoàn xã Bình Sơn.
z4170370715639_b41f5be6975237c3c3723d250db42ef7.jpgz4170370727252_95cc1c4910f422ecd311e6610c2181cc.jpg


z4170370709102_c5348585136597cea011b5320738d195.jpg
Từ khi thành lập đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, sự phối hợp tạo điều kiện của UBND và các tổ chức chính trị xã hội với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn trong toàn xã, Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn xã Bình Sơn đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình  lần thứ VII đã đề ra.
z4170370709102_c5348585136597cea011b5320738d195.jpg
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Đình Thương- Phó chủ tịch LĐLĐ huyện đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà Công đoàn xã Bình Sơn nỗ lực đạt được trong thời gian qua, đồng thời gợi mở một số nội dung để BCH khóa mới cùng các đoàn viên  Công đoàn tiếp tục đoàn kết thực hiện như: Cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn với phương châm vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước; chú trọng, làm tốt chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xã Bình Sơn nói riêng, đưa phong trào Công đoàn huyện Triệu Sơn ngày một lớn mạnh.