Tiếp xúc cử tri tại 2 huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Ngày 03/02/2015 22:16:29

Ngày 30/6/2014, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an cùng các ông trong đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá gồm: ông Lê Nam – Phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá; ông Lê Quang Hiệp - Phó tổng giám đốc Công ty phát triển nhà Hà Nội, đã tiếp xúc cử tri tại 2 huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá...

            Thay mặt các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá, ông Lê Nam – Phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá đã báo cáo với các cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII. Đa số các ý kiến cử tri đều bầy tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào kết quả của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII và kiến nghị một số vấn đề có liên quan dến phát triển nông nghiệp nông thôn như: Phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật và chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ cơ sở…

            Phát biểu ý kiến với cử tri 2 huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân, đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu – Thứ trưởng thường trực Bộ Công an đã báo cáo với các cử tri về tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt tình hình Biển Đông và âm mưu của các thế lực thù địch; những vấn đề có liên quan đến ANTT xung quanh sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 vào thềm lục địa Việt Nam… Đồng thời, ghi nhận, giải đáp một số kiến nghị của cử tri trên địa bàn 2 huyện đang quan tâm. Đồng chí cũng đề nghị cử tri chia sẻ với Đảng, Nhà nước để cùng nhau thực hiện tốt những chủ trương, vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước.
            Bên cạnh việc chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các cử tri cũng nên mạnh dạn bày tỏ kiến nghị, trách nhiệm công dân của mình trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, chăm lo giáo dục, giữ gìn ANTT, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, làm mất đoàn kết, làm mất ANTT trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn 2 huyện  Triệu Sơn và Thọ Xuân cần thường xuyên quan tâm, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân giải quyết theo đúng pháp luật; Phải tạo điều kiện để nhân dân làm tốt chức năng giám sát, theo dõi những hoạt động của chính quyền, của cán bộ, Đảng viên…
          Nhân dịp này, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã đến thăm và làm việc, tặng quà cho CBCS Công an 2 huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân

Tiếp xúc cử tri tại 2 huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Đăng lúc: 03/02/2015 22:16:29 (GMT+7)

Ngày 30/6/2014, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an cùng các ông trong đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá gồm: ông Lê Nam – Phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá; ông Lê Quang Hiệp - Phó tổng giám đốc Công ty phát triển nhà Hà Nội, đã tiếp xúc cử tri tại 2 huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá...

            Thay mặt các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá, ông Lê Nam – Phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá đã báo cáo với các cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII. Đa số các ý kiến cử tri đều bầy tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào kết quả của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII và kiến nghị một số vấn đề có liên quan dến phát triển nông nghiệp nông thôn như: Phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật và chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ cơ sở…

            Phát biểu ý kiến với cử tri 2 huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân, đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu – Thứ trưởng thường trực Bộ Công an đã báo cáo với các cử tri về tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt tình hình Biển Đông và âm mưu của các thế lực thù địch; những vấn đề có liên quan đến ANTT xung quanh sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 vào thềm lục địa Việt Nam… Đồng thời, ghi nhận, giải đáp một số kiến nghị của cử tri trên địa bàn 2 huyện đang quan tâm. Đồng chí cũng đề nghị cử tri chia sẻ với Đảng, Nhà nước để cùng nhau thực hiện tốt những chủ trương, vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước.
            Bên cạnh việc chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các cử tri cũng nên mạnh dạn bày tỏ kiến nghị, trách nhiệm công dân của mình trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, chăm lo giáo dục, giữ gìn ANTT, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, làm mất đoàn kết, làm mất ANTT trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn 2 huyện  Triệu Sơn và Thọ Xuân cần thường xuyên quan tâm, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân giải quyết theo đúng pháp luật; Phải tạo điều kiện để nhân dân làm tốt chức năng giám sát, theo dõi những hoạt động của chính quyền, của cán bộ, Đảng viên…
          Nhân dịp này, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã đến thăm và làm việc, tặng quà cho CBCS Công an 2 huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân