Xã Bình ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022 - 2023

Ngày 12/12/2022 00:00:00

 

Để đợt ra quân làm thủy lợi mùa khô đạt hiệu quả cao, UBND xã Bình Sơn đã giao chỉ tiêu cụ thể khối lượng cần nạo vét cho các khối phố; trên cơ sở đó, các tổ dân phố huy động sức dân tập trung nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tiêu nội đồng, mương tiêu thoát nước, đào đắp bờ vùng bờ thửa, khơi thông dòng chảy, vệ sinh đồng ruộng.

Để chủ động trong tưới tiêu và vận chuyển trong sản xuất, thị việc làm thuỷ lợi nội đồng, tu bổ, đào đắp bờ vùng, bờ thửa, dọn dẹp kênh mương, xác định rõ việc dẫn nước, giữ nước phục vụ cho sản xuất là cần thiết và là một trong những mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch trong sản xuất nông nghiệp.

          Sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022 xã Bình Sơn đã huy động nhân dân ra quân làm thủy lợi mùa khô 2022 – 2023.
z3950629791533_86731b51f802755e527336e9211e5cdc.jpg
z3950629798649_252d852bdd27ff5871964f55033b8e27.jpg
z3950607602516_040e55fe31b69a2deef59e1d68f6e352.jpg
z3950607621067_2d64cc3f8b25528a95b0075749c75f3e.jpg
 Để đợt ra quân làm thủy lợi mùa khô đạt hiệu quả cao, UBND xã đã giao chỉ tiêu cụ thể khối lượng cần nạo vét cho các khối phố; trên cơ sở đó, các tổ dân phố huy động sức dân tập trung nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tiêu nội đồng, mương tiêu thoát nước, đào đắp bờ vùng bờ thửa, khơi thông dòng chảy, vệ sinh đồng ruộng nhằm đảm bảo chất lượng và khối lượng đề ra, ngoài huy động sức dân UBND xã đã sử dụng biện pháp thi công bằng máy múc, toàn bộ khối lượng công việc nạo vét, tu bổ đảm bảo đạt yêu cầu, đúng kỹ thuật, xã phấn đấu đến phấn đấu đến hết ngày 30 / 12 / 2022 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch làm thủy lợi mùa khô đã đề ra./

Xã Bình ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022 - 2023

Đăng lúc: 12/12/2022 00:00:00 (GMT+7)

 

Để đợt ra quân làm thủy lợi mùa khô đạt hiệu quả cao, UBND xã Bình Sơn đã giao chỉ tiêu cụ thể khối lượng cần nạo vét cho các khối phố; trên cơ sở đó, các tổ dân phố huy động sức dân tập trung nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tiêu nội đồng, mương tiêu thoát nước, đào đắp bờ vùng bờ thửa, khơi thông dòng chảy, vệ sinh đồng ruộng.

Để chủ động trong tưới tiêu và vận chuyển trong sản xuất, thị việc làm thuỷ lợi nội đồng, tu bổ, đào đắp bờ vùng, bờ thửa, dọn dẹp kênh mương, xác định rõ việc dẫn nước, giữ nước phục vụ cho sản xuất là cần thiết và là một trong những mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch trong sản xuất nông nghiệp.

          Sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022 xã Bình Sơn đã huy động nhân dân ra quân làm thủy lợi mùa khô 2022 – 2023.
z3950629791533_86731b51f802755e527336e9211e5cdc.jpg
z3950629798649_252d852bdd27ff5871964f55033b8e27.jpg
z3950607602516_040e55fe31b69a2deef59e1d68f6e352.jpg
z3950607621067_2d64cc3f8b25528a95b0075749c75f3e.jpg
 Để đợt ra quân làm thủy lợi mùa khô đạt hiệu quả cao, UBND xã đã giao chỉ tiêu cụ thể khối lượng cần nạo vét cho các khối phố; trên cơ sở đó, các tổ dân phố huy động sức dân tập trung nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tiêu nội đồng, mương tiêu thoát nước, đào đắp bờ vùng bờ thửa, khơi thông dòng chảy, vệ sinh đồng ruộng nhằm đảm bảo chất lượng và khối lượng đề ra, ngoài huy động sức dân UBND xã đã sử dụng biện pháp thi công bằng máy múc, toàn bộ khối lượng công việc nạo vét, tu bổ đảm bảo đạt yêu cầu, đúng kỹ thuật, xã phấn đấu đến phấn đấu đến hết ngày 30 / 12 / 2022 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch làm thủy lợi mùa khô đã đề ra./