Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn Vũ Đức Kính, dự ngày đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bồn Dồn, xã Bình Sơn

Ngày 15/11/2022 15:38:05

 

Chiều ngày 14/11/2022, thôn Bồn Dồn, xã Bình Sơn đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội được tổ chức 2 phần, là phần hội và phần lễ; phần hội nhân dân trong thôn đã tổ chức biểu diễn các tiết mục mang đậm đà bản sắc của dân tộc như nhảy sạp, khua luống, đánh cồng chiêng; các tiết mục đã thu hút được đông đảo quần chúng ở mọi lứa tuổi vào tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Bồn Dồn có đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Quản Trọng Thể, Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện; đồng chí Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch MTTQ huyện; các đồng chí trong Đảng ủy- HĐND- UBND- MTTQ các ban, ngành, đoàn thể xã Bình Sơn; Cán bộ nhân dân thôn Bồn Dồn.
2s.jpg
3s.jpg
636736523.jpg
636736534.jpg

636736523.jpg636736559.jpg
Thôn Bồn Dồn xã Bình Sơn có tổng diện tích 204ha, có 107 hộ gia đình, với 502 nhân khẩu, thôn có 3 dân tộc là Thái, Mường, Kinh, chi bộ có 19 Đảng viên. Trong những năm qua cán bộ và nhân dân trong thôn đã luôn đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng xuất sản lượng cây trồng, vật nuôi; đời sống của nhân dân trong thôn từng bước được nâng lên, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/ người/ năm, hộ khá, giầu ngày một tăng, hộ nghèo, cận nghèo ngày một giảm. Phong trào văn hoá, văn nghệ luôn được giữ gìn và phát huy các bản sắc dân tộc, xây dựng khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá, hàng năm trong thôn đều có trên 85% gia đình đạt gia đình văn hoá; thực hiện tốt nếp sống văn hoá văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường xuyên được quan tâm, chú trọng, 100% hộ gia đình sử dựng nước sạch, hàng tuần thôn tiến hành tổng vệ sinh muôi trường, vận chuyển rách thải về nơi quy định, tránh gây ô nhiễm, mất vệ sinh trong khu dân cư; an ninh trật tự được đảm bảo, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không có người vi phạm pháp luật, các mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân được tập trung giải quyết kịp thời.

636736546.jpg


21w.jpg
 
21w.jpg
 Vui mừng phấn khởi trước những kết quả đã đạt được của cán bộ và nhân dân thôn Bồn Dồn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng; đồng thời đồng chí mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được phát huy hơn nữa để sớm xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu; nhân dân trong thôn cần phải thay đổi tập quán canh tác, mạnh dạn đưa những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nhằm tăng năng sản lượng/1ha canh tác; phát triển đàn gia súc, gia cầm, theo hướng gia trại và trang trại, thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, để tránh dịch bệnh xảy ra, an toàn cho người chăn nuôi; chuyển đổi lao động nông nghiệp sang công nghiệp; giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc; anh ninh trật tự, vệ sinh môi trường đảm bảo, nhằm góp phần cùng với huyện nhà xây dựng thành công huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024. Nhân dịp này thay mặt cho lãnh đạo huyện đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã trao tặng cho cán bộ, nhân dân thôn Bồn Dồn bước ảnh Bác Hồ, bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng và cùng với lãnh đạo MTTQ huyện trao tặng 10 xuất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Trương Văn Ưng thôn Đông Tranh.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn Vũ Đức Kính, dự ngày đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bồn Dồn, xã Bình Sơn

Đăng lúc: 15/11/2022 15:38:05 (GMT+7)

 

Chiều ngày 14/11/2022, thôn Bồn Dồn, xã Bình Sơn đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội được tổ chức 2 phần, là phần hội và phần lễ; phần hội nhân dân trong thôn đã tổ chức biểu diễn các tiết mục mang đậm đà bản sắc của dân tộc như nhảy sạp, khua luống, đánh cồng chiêng; các tiết mục đã thu hút được đông đảo quần chúng ở mọi lứa tuổi vào tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Bồn Dồn có đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Quản Trọng Thể, Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện; đồng chí Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch MTTQ huyện; các đồng chí trong Đảng ủy- HĐND- UBND- MTTQ các ban, ngành, đoàn thể xã Bình Sơn; Cán bộ nhân dân thôn Bồn Dồn.
2s.jpg
3s.jpg
636736523.jpg
636736534.jpg

636736523.jpg636736559.jpg
Thôn Bồn Dồn xã Bình Sơn có tổng diện tích 204ha, có 107 hộ gia đình, với 502 nhân khẩu, thôn có 3 dân tộc là Thái, Mường, Kinh, chi bộ có 19 Đảng viên. Trong những năm qua cán bộ và nhân dân trong thôn đã luôn đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng xuất sản lượng cây trồng, vật nuôi; đời sống của nhân dân trong thôn từng bước được nâng lên, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/ người/ năm, hộ khá, giầu ngày một tăng, hộ nghèo, cận nghèo ngày một giảm. Phong trào văn hoá, văn nghệ luôn được giữ gìn và phát huy các bản sắc dân tộc, xây dựng khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá, hàng năm trong thôn đều có trên 85% gia đình đạt gia đình văn hoá; thực hiện tốt nếp sống văn hoá văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường xuyên được quan tâm, chú trọng, 100% hộ gia đình sử dựng nước sạch, hàng tuần thôn tiến hành tổng vệ sinh muôi trường, vận chuyển rách thải về nơi quy định, tránh gây ô nhiễm, mất vệ sinh trong khu dân cư; an ninh trật tự được đảm bảo, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không có người vi phạm pháp luật, các mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân được tập trung giải quyết kịp thời.

636736546.jpg


21w.jpg
 
21w.jpg
 Vui mừng phấn khởi trước những kết quả đã đạt được của cán bộ và nhân dân thôn Bồn Dồn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng; đồng thời đồng chí mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được phát huy hơn nữa để sớm xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu; nhân dân trong thôn cần phải thay đổi tập quán canh tác, mạnh dạn đưa những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nhằm tăng năng sản lượng/1ha canh tác; phát triển đàn gia súc, gia cầm, theo hướng gia trại và trang trại, thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, để tránh dịch bệnh xảy ra, an toàn cho người chăn nuôi; chuyển đổi lao động nông nghiệp sang công nghiệp; giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc; anh ninh trật tự, vệ sinh môi trường đảm bảo, nhằm góp phần cùng với huyện nhà xây dựng thành công huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024. Nhân dịp này thay mặt cho lãnh đạo huyện đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã trao tặng cho cán bộ, nhân dân thôn Bồn Dồn bước ảnh Bác Hồ, bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng và cùng với lãnh đạo MTTQ huyện trao tặng 10 xuất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Trương Văn Ưng thôn Đông Tranh.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)