Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ tại xã, Bình Sơn.

Ngày 15/08/2023 14:54:53

Sáng ngày 02/8/2023, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ tại xã, Bình Sơn. Dự lễ công bố tại  địa phương có đồng chí Hà Hữu Khang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể cấp huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, thôn trưởng các xã Bình Sơn


z4588955420574_665fb3d275374e4b5a98cfeabbd0ab25.jpgz4588955420574_665fb3d275374e4b5a98cfeabbd0ab25.jpgz4588955642855_32bf7d70202e73af786516cf71d58474.jpg
Ngày 10/9/2020,  đại diện ban tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của ban Thường vụ Huyện ủy về công tác điều động đồng chí Mai Văn Chiến, Bí thư Đảng Ủy xã Bình Sơn, Chủ tịch HDND xã, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Dân Lực Nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 02/8/2023; giới thiệu để Hội đồng nhân dân xã bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã  Dân Lực, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Điều động Đ/c Hà Long Tiến thôi tham gia BCH, BTV, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thọ Sơn. Chỉ định tham gia BCH, BTV giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Sơn.

Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ tại xã, Bình Sơn.

Đăng lúc: 15/08/2023 14:54:53 (GMT+7)

Sáng ngày 02/8/2023, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ tại xã, Bình Sơn. Dự lễ công bố tại  địa phương có đồng chí Hà Hữu Khang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể cấp huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, thôn trưởng các xã Bình Sơn


z4588955420574_665fb3d275374e4b5a98cfeabbd0ab25.jpgz4588955420574_665fb3d275374e4b5a98cfeabbd0ab25.jpgz4588955642855_32bf7d70202e73af786516cf71d58474.jpg
Ngày 10/9/2020,  đại diện ban tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của ban Thường vụ Huyện ủy về công tác điều động đồng chí Mai Văn Chiến, Bí thư Đảng Ủy xã Bình Sơn, Chủ tịch HDND xã, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Dân Lực Nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 02/8/2023; giới thiệu để Hội đồng nhân dân xã bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã  Dân Lực, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Điều động Đ/c Hà Long Tiến thôi tham gia BCH, BTV, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thọ Sơn. Chỉ định tham gia BCH, BTV giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Sơn.