Ban chỉ đạo phòng chống Covid -19 UBND xã Bình Sơn họp trực tuyến và triển khai công tác phòng chống dịch.

Ngày 31/01/2021 00:00:00

Họp trực tuyến về phòng chống dịch Covid19

 Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 29/1/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Triệu Sơn.
Đến dự hội nghị có:
1. Đ/c Bùi Thị Thi                   Phó bí thư thường trực          Dự và chỉ đạo
2. Đ/c Hoàng Văn Giáp  Chủ tịch UBND                          - Trưởng ban
3. Đ/c Bùi Văn Đồng    Phó chủ tịch UBND xã                  - Phó ban
4. Ban chỉ đạo phòng chống Covid -19 và các bệnh trên người UBND xã Bình Sơn
5. Trạm y tế, Hiểu trưởng các trường học và Thôn trưởng các thôn


0a80850e769286ccdf83.jpg

3d8d3c0ccf903fce6681.jpg
                                                               Một số hình ảnh BCĐ Phòng chống covid19
Kết luận hội nghị Chủ tịch UBND xã yêu cầu thành viên BCĐ phòng chống Covid-19 của xã có trách nhiệm rà soát và tăng cường vai trò, chức năng của tổ giám sát của thôn, xã,... để chủ động tích cự điều tra, tuyên truyền, phát giác, ghi nhân, yêu cầu các khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ tỉnh ngoài và nước ngoài.Thực hiện theo khuyến cáo của Bộ y tế.  Chỉ đạo ban văn hóa thông tin tuyên truyền người dân thực hiện các Công văn, Chỉ thị của Thủ tướng Chính
phủ về phòng chống dịch Covid-19.
                                    
                                           

Ban chỉ đạo phòng chống Covid -19 UBND xã Bình Sơn họp trực tuyến và triển khai công tác phòng chống dịch.

Đăng lúc: 31/01/2021 00:00:00 (GMT+7)

Họp trực tuyến về phòng chống dịch Covid19

 Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 29/1/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Triệu Sơn.
Đến dự hội nghị có:
1. Đ/c Bùi Thị Thi                   Phó bí thư thường trực          Dự và chỉ đạo
2. Đ/c Hoàng Văn Giáp  Chủ tịch UBND                          - Trưởng ban
3. Đ/c Bùi Văn Đồng    Phó chủ tịch UBND xã                  - Phó ban
4. Ban chỉ đạo phòng chống Covid -19 và các bệnh trên người UBND xã Bình Sơn
5. Trạm y tế, Hiểu trưởng các trường học và Thôn trưởng các thôn


0a80850e769286ccdf83.jpg

3d8d3c0ccf903fce6681.jpg
                                                               Một số hình ảnh BCĐ Phòng chống covid19
Kết luận hội nghị Chủ tịch UBND xã yêu cầu thành viên BCĐ phòng chống Covid-19 của xã có trách nhiệm rà soát và tăng cường vai trò, chức năng của tổ giám sát của thôn, xã,... để chủ động tích cự điều tra, tuyên truyền, phát giác, ghi nhân, yêu cầu các khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ tỉnh ngoài và nước ngoài.Thực hiện theo khuyến cáo của Bộ y tế.  Chỉ đạo ban văn hóa thông tin tuyên truyền người dân thực hiện các Công văn, Chỉ thị của Thủ tướng Chính
phủ về phòng chống dịch Covid-19.