Công tác tuyên truyền tại xã Bình Sơn

Ngày 09/11/2020 00:00:00

Ban Văn hóa xã Bình Sơn phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện công tác tuyên truyền

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra, nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh theo đúng hứng dẫn và khuyến cáo của ngành Y tế. Tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. UBND xã Bình Sơn đã chỉ đạo ban thông tin truyền thông kết hợp với đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn xã.
Hằng ngày sáng từ 7h đến 9h.30, chiều từ 16h.30 đến 18h. Đoàn xe  tuyên truyền lưu động của Đoàn thanh niên đi vào từng ngỏ ngách từ hộ dân để tuyên truyền hướng dẫn mọi người thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. 
Nội dung tuyên truyền:
- Hay đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch Covid-19.
- Toàn dân tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19
- Vệ sinh cá nhân, giữ nhà cửa khô thoáng sạch sẽ, hằng ngày lau chùi bằng nước sát khuẩn hoặc nước chứa trên 60% cồn.
- Khi đi ra ngoài cần đeo khẩu trang, không khặc nhổ bừa bải. 
- Cần giữ khoảng cách tối đa 2 mét giữa người với người.

Công tác tuyên truyền tại xã Bình Sơn

Đăng lúc: 09/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

Ban Văn hóa xã Bình Sơn phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện công tác tuyên truyền

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra, nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh theo đúng hứng dẫn và khuyến cáo của ngành Y tế. Tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. UBND xã Bình Sơn đã chỉ đạo ban thông tin truyền thông kết hợp với đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn xã.
Hằng ngày sáng từ 7h đến 9h.30, chiều từ 16h.30 đến 18h. Đoàn xe  tuyên truyền lưu động của Đoàn thanh niên đi vào từng ngỏ ngách từ hộ dân để tuyên truyền hướng dẫn mọi người thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. 
Nội dung tuyên truyền:
- Hay đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch Covid-19.
- Toàn dân tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19
- Vệ sinh cá nhân, giữ nhà cửa khô thoáng sạch sẽ, hằng ngày lau chùi bằng nước sát khuẩn hoặc nước chứa trên 60% cồn.
- Khi đi ra ngoài cần đeo khẩu trang, không khặc nhổ bừa bải. 
- Cần giữ khoảng cách tối đa 2 mét giữa người với người.