Sáng ngày 13/10/2021: xã Bình Sơn ra quân vệ sinh môi trường, phát quang hành lang ATGT.

Ngày 13/10/2021 20:23:56

 Sáng ngày 13/10/2021 UBND xã Bình Sơn phát động toàn thể nhân dân trong xã ra quân vệ sinh môi trường, phát quang hành lang ATGT trên địa bàn xã. Thực hiện lời kêu gọi toàn dân chung sức xây dưng nông thôn mới và góp phần xây dưng huyện Triệu Sơn về đich nông thôn mới trong năm 2021. UBND xã cùng với các ban ngành đoàn thể và người dân ra quân don vệ sinh trên trung đường chính từ Thôn Bồn Dốn đến tất cả các tuyến đường liên thôn. Công viêc chủ yếu là cắt tỉa cành cây, phát quang bụi rậm, san lấp các ổ gà, thu gom xử lý các rác thải trên tuyến đường.
1 đường.jpg
2 đường.jpg
3 đường.jpg
4 đfuo.jpg
5dfdf.jpg
Trong thời gian tới UBND sẽ tiếp tục ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường ở các khu dân cư, trường học, trạm xá và UBND.  Bên cạnh đó là tập trung vào việc nâng cao các tiêu chí về xây dựng NTM nhất là tiêu chí về giao thông, vệ sinh MT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền toàn dân chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn NTM , xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

 

Sáng ngày 13/10/2021: xã Bình Sơn ra quân vệ sinh môi trường, phát quang hành lang ATGT.

Đăng lúc: 13/10/2021 20:23:56 (GMT+7)

 Sáng ngày 13/10/2021 UBND xã Bình Sơn phát động toàn thể nhân dân trong xã ra quân vệ sinh môi trường, phát quang hành lang ATGT trên địa bàn xã. Thực hiện lời kêu gọi toàn dân chung sức xây dưng nông thôn mới và góp phần xây dưng huyện Triệu Sơn về đich nông thôn mới trong năm 2021. UBND xã cùng với các ban ngành đoàn thể và người dân ra quân don vệ sinh trên trung đường chính từ Thôn Bồn Dốn đến tất cả các tuyến đường liên thôn. Công viêc chủ yếu là cắt tỉa cành cây, phát quang bụi rậm, san lấp các ổ gà, thu gom xử lý các rác thải trên tuyến đường.
1 đường.jpg
2 đường.jpg
3 đường.jpg
4 đfuo.jpg
5dfdf.jpg
Trong thời gian tới UBND sẽ tiếp tục ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường ở các khu dân cư, trường học, trạm xá và UBND.  Bên cạnh đó là tập trung vào việc nâng cao các tiêu chí về xây dựng NTM nhất là tiêu chí về giao thông, vệ sinh MT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền toàn dân chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn NTM , xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)